Regulamin

Aktualizacja – RODO

Szanowni Państwo, w związku z nadchodzącymi zmianami z zakresu danych osobowych (RODO).
Przekazujemy niezbędne informacje, dzięki którym dowiecie się w jaki sposób przetwarzamy
Państwa dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GYM WROCŁAW S.C we Wrocławiu
kontakt w sprawie danych osobowych: wroxgym@gmail.com.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przekazane naszemu Podwykonawcy, w celu
zautomatyzowanego przesyłania drogą elektroniczną: newsletterów, ofert oraz innej
korespondencji marketingowej. Podwykonawcą jest:
– FreshMail Sp. z o.o. nr NIP: 6751496393. Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy
(Podwykonawcy) do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie
wskazanych przez WROX GYM

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez WROX GYM. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy
ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, co
obejmuje między innymi dokonanie pomiarów statystycznych, jak również prowadzenie
marketingu i promocji własnych usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt f – Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
4) Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – w
przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z
Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez GYM WROCŁAW S.C ul. Chopina 27a, 51-609
Wrocław, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem nr: 021215419, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 160 000,00 zł (wpłacony w całości),
posiadającą numer NIP 898 21 72 131. Dane osobowe zamieszczone w Karcie Gościa (formularzu kontaktu) przetwarzane są w
celu realizacji przez Spółkę usług klubu sportowego, najlepszego doboru świadczonych usług, w celu wysyłki newslettera
zawierającego informacje o usługach klubu Spółki oraz w celach handlowych i marketingowych. Informujemy, ze mają
Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest
dobrowolne, przy czym podanie danych wskazanych w formularzu jest niezbędne do realizacji ww. celów.